Rask og riktig behandling kan ofte være avgjørende når noen har skadet seg.
Hvis ulykken først er ute, er det du som voksen som må holde hodet
kaldt og reagere etter beste evne for å begrense skadene.

Sist oppdatert: 24. januar 2011

Barn blir av og til utsatt for ulykker, det er ikke til å unngå. De er nysgjerrige, og de vet ennå ikke hva som kan være farlig for dem og hva om er trygt. Noen barn er også mer utforskende enn andre.

Behold roen
Hvis ulykken først er ute, er det du som voksen som må holde hodet kaldt og reagere etter beste evne for å begrense skadene. Vet du hva du skal gjøre, vil forhåpentlig skaden bli mindre, og du vil lettere kunne bevare roen og utføre hjelpen på en hensiktsmessig og omsorgsfull måte.

Det vil være beroligende for barnet at du som voksen er trygg og holder hodet kaldt. Ikke få panikk. Barnet vet mindre enn deg om hva som foregår, og kan ikke sette ord pa følelsene på samme mate som en voksen kan.

Alle foreldre vil ha nytte av et grunnkurs i førstehjelp. Finn ut hvilke kursmuligheter du har der du bor ved å gå inn på hjemmesiden til Norsk Førstehjelpsråd:  norskforstehjelpsrad.no

RING 1-1-3 VED AKUTTE NØDSITUASJONER
• Hvis barnet har mistet bevisstheten og ikke våkner i løpet av noen minutter.
• Hvis barnet har sluttet å puste
• Ved alvorlige brudd
• Ved alvorlige brannskader
• Ved store hodeskader
• Ved store etseskader
• Hvis barnet er bitt av huggorm
og får akutt reaksjon
• Hvis barnet har fått et dypt sår
ev. med fremmedlegeme i
• Hvis barnet har spist noe giftig og reagerer på det (ring ellers
Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00)
• Hvis barnet har fått et fremmedlegeme i halsen
• Hvis barnet er bitt av insekt og har blitt akutt dårlig
• Ved høy feber i kombinasjon med symptomer på hjernehinnebetennelse:
utslett som ikke forsvinner når du presser et glass mot det,
lysvegring, hodepine/stiv nakke
• Hvis barnet har behov for spesialomsorg på vei til sykehuset, og du
ikke kan frakte det selv.

Mer om: Når skal du tilkalle lege?

HLR
Hvis et barn mister bevisstheten og ikke puster, inntrer hjerneskade og hjertestans. Derfor må du sørge for at barnet får luft i lungene og at hjertet slår. Følg de anbefalte retningslinjene og legg merke til at det er enkelte forskjeller på førstehjelp for barn under og over 1 år.

HLR på barn under 1 år
• Sikre luftveier.
• Først 5 innblåsninger.
• Hvis barnet ikke puster ennå, fortsett med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger til ambulansen kommer.
• Er du alene: Gjør HLR i ett minutt, ring 1-1-3, fortsett HLR.

HLR på barn over 1 år
• Sikre luftveier.
• Først 5 innblåsninger.
• Hvis barnet ikke puster ennå, fortsett med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger til ambulansen kommer.
• Er du alene: Gjør HLR i ett minutt, ring medisinsk nødtelefon 1-1-3, fortsett HLR.

For en grundigere gjennomgang av HLR se her .

Slik sikrer du barnet ditt hjemme – podcast med gjest Maria Otter, som er helsesøster

Kvelning
Kvelning betyr at man ikke får puste.
• Fjern det som hindrer barnet i å puste. Dersom det gjelder røyk eller gass, få barnet ut i frisk luft.
• Sørg for fri luftvei. Legg hånden på barnets panne og bøy forsiktig tilbake. Løft kjeven frem (ikke bøy hodet bakover på spebarn).
• Se og lytt etter pusting (i inntil 10 sekunder).
• Start HLR hvis ikke barnet begynner å puste.
Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3.
• Hvis barnet puster, legg eller hold barnet med hodet litt lavere enn kroppen. Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3.

Bevisstløshet
Har barnet kommet ut for en ulykke og er bevisstløst, må du først og fremst sjekke bevissthet og om det puster.
• Du kan sjekke om barnet er bevisst ved å si barnets navn høyt og riste det lett i skuldrene.
• Hvis barnet puster normalt, legg det i sideleie. Overvåk pusten og ring medisinsk nødtelefon 1-1-3.
• Hvis barnet ikke puster, start hjerte-lunge-redning.
• Et barn som har vært bevisstløst eller har fått en hodeskade, skal alltid undersøkes av lege. Ikke gi barnet noe å drikke eller spise før det har blitt undersøkt.

Mer om førstehjelp ved bevisstløshet

Drukning
Et lite barn kan drukne i bare 2,5 cm vann. Til og med et plaskebasseng eller en bøtte kan være farlig.
• Få barnet ut av vannet så fort som mulig.
• Legg barnet på ryggen og sjekk om det puster. Hvis barnet ikke puster, må du sette i gang med HLR . Snu først barnet på siden slik at vannet i luftveiene kan renne ut.
• Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3 selv om barnet puster og det ser ut som det kommer seg. Barnet kan likevel ha fått vann i lungene, og dette kan være farlig flere timer senere. Vann irriterer luftveiene og kan føre til hevelser som sperrer for pusten.

Indre blødninger
Indre blødninger kan være vanskelig a oppdage med det samme. Slike blødninger kan oppstå ved fall, trafikkulykker, havari med sykkel, eller annet som kan gi kraftig støt mot buk, bekken eller lår.
• Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3.
• Legg barnet flatt. Hindre nedkjøling ved å tildekke med klær, tepper eller plast.
• Løs opp klær, sjekk puls og pust.
• Hvis barnet mister bevisstheten, utfør HLR.

Ytre blødninger
Har barnet fått et sår eller et kutt som blør kraftig, må du prøve å stanse blødningen så fort som mulig.
• Trykk hardt mot det blødende stedet. Har du ikke ren kompress eller et tøystykke tilgjengelig, så bruk fingrene. Press såret sammen.
• Hold skadestedet høyt.
• Bind en stram bandasje rundt såret. Har du ikke bandasje, bruk et klesplagg, et belte eller lignende.
• Hvis sårskaden er alvorlig og barnet har mistet mye blod, ta det raskt med til legevakten eller ring medisinsk nødtelefon 1-1-3.

Mer om blødninger.

Akutt allergisk sjokk
Allergisk sjokk er en alvorlig allergisk reaksjon. En slik reaksjon kan oppstå i løpet av noen minutter og kan føre til livstruende blodtrykksfall og pustebesvær.
• Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3. Hvis barnet har hatt allergisk
sjokk tidligere, vil dere ha fått medisiner mot det som skal brukes
nå. Følg legens anvisninger.
• Hjelp barnet til en behagelig stilling for at det skal kunne puste best mulig. Løsne klesplagg som strammer.
• Hvis barnet blir bevisstløst.

Mer om: Allergi og symptomer på allergisk sjokk

Forgiftning
Forgiftning er en av de vanligste årsakene til skader hos små barn. Symptomer er vondt i magen, kvalme, oppkast, diare og unormal søvnighet. Sterke giftstoffer kan gi kramper og gjøre barnet bevisstløst. Se også etter brannsar rundt munnen.
• Finn ut hva barnet har fått i seg.
• Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3 og fortell det du vet. Medisinsk personell vil fortelle deg hva du bør gjøre mens du venter på hjelp. Ta vare på den eventuelle flasken eller beholderen.
• Hvis barnet kaster opp, ta litt av oppkastet med til legen eller ambulansepersonalet. Ikke press barnet til å kaste opp.
• Hvis barnet blir bevisstløst, åpne luftveiene og kontroller pusten. Hvis barnet puster, legg det i stabilt sideleie. Gi HLR dersom barnet ikke puster. Ikke gi barnet noe å drikke eller spise hvis det holder på å miste bevisstheten!

Mer om: Ulike former for forgiftning

Alvorlig hodeskade
Hvis hodeskaden er så stor at barnet mister bevisstheten, eller blir uklart og får nedsatt bevissthet, blir slapt eller kvalmt, kan det være alvorlig. Dersom barnet blør eller væsker fra ørene eller nesen, kan det være et tegn på kraniebrudd.
• Er barnet bevisstløst, sjekk luftveier og legg det i sideleie.
• Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3.
• Legg barnet ned slik at hodet og skuldrene ligger høyere enn resten av kroppen.
• Dekk til apne sar.
• Overvåk barnet. Blir det bevisstløst, utfør HLR.

Mer om hodeskader og hjernerystelse

Førstehjelp ved bruddskader
• Berolige barnet. Ta av klær eller sko som strammer rundt området som gjør vondt.
• Ikke flytt barnet hvis det ikke er nødvendig.
• Støtt den skadde kroppsdelen slik at det gjør minst vondt for barnet. Bruk hånden, tepper eller puter slik at skadestedet ikke beveges.
• Har barnet åpne sår som går helt inn til bruddet, må du forbinde skadestedet. Ikke prøv å rense såret, og ikke ta på det.
• Ta barnet med til legevakten. Ring 1-1-3 hvis barnet har åpent brudd eller trenger bare, særlig ved brudd i bein.

Mer om forstuelse og bruddskader.

Brann- og varmeskader – slik gjør du
• Ta barnet bort fra brannkilden eller det varme området.
• Fjern varmen fra vevet ved å avkjøle med kaldt vann (kun kort tid!), deretter med lunkent vann, 20–25 ˚C, så lenge det gjør vondt. Ikke legg barnet i et badekar med kaldt vann – det kan bli farlig nedkjølt. Bruk heller dusjen eller springen, men ikke lenge.
• Ikke fjern klær eller annet som er klistret fast i brannsåret. Det kan gjøre skaden verre. Skjær eller klipp heller rundt såret for å fjerne klær som strammer.
• Legg gasskompresser eller noe annet som er sterilt, over det forbrente området for å forhindre infeksjon. Forbrente områder på hender eller føtter kan du dekke med plastfolie. Fest med bandasje, teip eller lignende uten å komme i kontakt med huden.
• Ikke gi barnet noe å drikke eller spise. Se etter tegn på sirkulasjonssvikt.
• Ring 1-1-3 eller ta barnet til legevakten avhengig av omfanget.
• Brannskader i håndflaten må alltid behandles av lege

Mer om brann og varmeskader

Førstehjelp ved nedkjøling
• Er barnet bevisstløst, sjekk luftveier og legg det i sideleie. Ved opphørt pust – start HLR.
• Hvis barnet er våkent og er utendørs, pakk det inn med ekstra klær og få det i hus. Er det et spebarn, kan du gi det kroppsvarme ved å la det ligge inntil huden din, gjerne under en dyne eller i en sovepose. Ta pa lue.
• Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3 for konsultasjon.
• Gi barnet et lunkent eller passe varmt bad hvis det orker. Pakk det inn i ullteppe og dyne, og la det fa lunken, gjerne energirik drikke (ikke for varm).
• Ta barnet med til legevakten hvis ikke kroppstemperaturen stiger til det normalen.

Mer om kuldeskader.

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Norsk Førstehjelpsråd

 

Hva synes du om artikkelen?