Barn kan lett slå seg i hodet, for eksempel hvis de snubler og faller fra «egen høyde». Slike småskader er som regel ufarlige. Noen ganger blir det blåmerker og opphovning.

Sist oppdatert: 13. juli 2020

Hvis barnet faller fra en høyde, for eksempel et stellebord, så kan det skje at barnet hikster eller blir borte eller fjern i et par sekunder. Dette er ufarlig, men man bør observere barnet noen minutter for å se at alt normaliserer seg med pust og bevissthet. Det er helt naturlig at barnet gråter og er redd. Hvis barnet etter å ha slått hodet forblir bevisstløs og først våkner etter en tid (1/2 minutt eller mer) eller får rykninger/kramper snakker vi om hjernerystelse.

Generelle tiltak:

  • Berolige barn og foreldre
  • Ved bevisstløshet; Holde luftveien åpen ved å legge barnet i sideleie og bøye hodet forsiktig bakover se til at eventuelt blod eller fremmedlegemer kommer ut av munnen.
  • Følg med på pusten og kjenn etter om luft passerer gjennom nese eller munn.
  • Tenk på om barnet kan ha andre skader.
  • Stopp blødnigner og dekk til åpen sår med bandasje.

Varsling:

Selv om barnet våkner greit til, så kan det være nyttig å søke råd hos legevakt eller fastlege.  Hvis barnet fortsatt er uklart, får kramper eller mister bevisstheten på nytt, ring medisinsk nødtelefon 1-1-3.

Faresignaler ved traume mot hodet:

  • Vedvarende bevisstløshet eller kramper
  • Blødning eller klart sekret som kommer fra nese eller øreganger (kan være tegn på brudd i hodeskallen)
  • Større sår eller blødninger
  • Mistanke om bruddskader i ansiktet eller øyeskader.
  • Lammelser i armer eller bein

 

Nakkeskade?

Alvorlige nakkeskader er sjelden hos småbarn, men forekommer hyppigere fra puberteten når aktivitetsnivået tiltar.

Ved mistanke om nakkeskade, forsøk å holde hodet i ro, så fremt barnet ikke protesterer. Spedbarn kan legges i barnesete.

Kuler og blåmerker

Som med andre bløtdelsskader så hjelper forsiktig kompresjon og lokal kjøling (ikke is direkte på hud)

Sår og blødninger

Småkutt kan plastres.

Sår i ansiktet som spriker eller er forurenset bør vurderes av lege, ikke minst for å unngå arrdannelse.

Store blødninger stoppes ved direkte trykk over en kompress.

Utslåtte tenner

Ta vare på tenner som er falt ut. Disse kan legges i beholder med melk.

Melketenner blir normalt ikke satt inn igjen, men det er mulig ved permanente tenner.

Fagkonsulent: Norsk Førstehjelpsråd

Hva synes du om artikkelen?