I de fleste situasjoner når et barn faller av sykkelen, skrubber seg opp eller skader seg på andre måter kan vi som foreldre håndtere skadene selv. Noen ganger er uhellene mer alvorlige. Er du i tvil, husk det er alltid bedre å ringe legen enn å gå rundt og bekymre seg.

Sist oppdatert: 22. januar 2011

De fleste ulykker skjer i hjemmet, faktisk fire ganger så mange som i barnehagen eller på skolen. Det er alltid bedre å ringe legen enn å gå rundt og bekymre seg. Du som forelder vet best om barnet har det bra eller ikke.

RING 1 -1 -3 VED AKUTTE NØDSITUASJONER
• Hvis barnet har mistet bevisstheten og ikke våkner i løpet av noen minutter.
• Hvis barnet har sluttet å puste
• Ved alvorlige brudd
• Ved alvorlige brannskader
• Ved store hodeskader
• Ved store etseskader
• Hvis barnet er bitt av huggorm og får akutt reaksjon
• Hvis barnet har fatt et dypt sår ev. med fremmedlegemer i
• Hvis barnet har spist noe giftig og reagerer på det, ring også Giftinformasjonen ( 22 59 13 00)
• Hvis barnet har fått et fremmedlegeme i halsen
• Hvis barnet er bitt av insekt og har blitt akutt dårlig
• Ved høy feber i kombinasjon med symptomer på hjernehinnebetennelse: utslett som ikke forsvinner når du presser et glass mot det, lysvegring, hodepine/stiv nakke.
• Hvis barnet har behov for spesialomsorg pa vei til sykehuset, og du ikke kan frakte det selv.

Ring fastlege/legevakt

• Hvis barnet har hatt feber (over 38 ˚C) i mer enn tre dager, eller hvis feberen har falt og så plutselig stiger kraftig
• Hvis barnet har feberkramper
• Hvis barnets kroppstemperatur er under 35 ˚C i kombinasjon med kald hud og sløvhet
• Ved ukompliserte brudd
• Hvis spebarnet har kastet opp i over seks timer og virker sløvt, har nedsunken fontanell og innsunkne øyne
• Hvis barnet klager over svimmelhet, kvalme og hodepine, eller kaster opp i kombinasjon med smerter i høyre side av magen
• Hvis barnet har langvarig sprutoppkast
• Hvis spebarnet ikke vil ta til seg næring en hel dag og virker sløvt
• Ved sår og skader du ikke kan behandle selv
• Ved fremmedlegeme i øre, nese, øye som du ikke får ut selv

Ring legevakten dersom fastlegen ikke er til stede.

Ring helsestasjonen
Nar du har spørsmal om barnets generelle helse og utvikling. Barn som er syke, bør ikke tas med til helsestasjonen, for da kan de smitte andre barn.

1-1-3 medisinsk nødtelefon

* Ring alltid 1-1-3 hvis du er i tvil, det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.
* Du kan ringe 1-1-3 fra mobiltelefon med kontantkort selv om du ikke har penger på kortet.

Førstehjelpens fire hovedpunkter:

– Få oversikt over situasjonen.
– Gi livreddende førstehjelp.
– Tilkall nødvendig hjelp.
– Fortsett til hjelpen kommer

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Norsk Førstehjelpsråd

Hva synes du om artikkelen?