– Jeg har møtt mange foreldre som sier at de holder på å gå ut av sitt gode skinn av at barna ikke vil sove, sier søvnterapeut Karin Naphaug. Men hun mener det finnes løsninger for alle!

Sist oppdatert: 7. november 2011

Naphaug har møtt mange nok foreldre til å bekrefte at barn som ikke vil sove kan gjøre de voksne mer enn fortvilet.

– Jeg har møtt mange foreldre som sier at de holder på å gå ut av sitt gode skinn av at barna ikke vil sove. En mor til en treåring sa at noen andre gjerne kunne overta sønnen – hun orket ikke mer, forteller Naphaug. Selv har hun skrevet boken “Sov godt! Søvnoppskrifter for barn 0-8 år”.

Har du noen gang duppet av selv under leggingen? Foto: CrestockNaphaug mener foreldre ofte kjører seg inn i en ond sirkel. De er trøtte og slitne, og gjør til slutt hva som helst.
– Og da vinner jo barna, sier hun.

Les også:

Sov, for helvete

Gi barnet god søvn – i egen seng

Små barn får sovemedisin

Dersom foreldre merker at barnet har problemer med soving, mener hun det er viktig å ta problemet på alvor tidlig. Naphaug sier at jo eldre de blir, jo verre er det.

– Jeg har for eksempel vært i kontakt med mange skolebarn opp til 10-11 år som ennå ikke har sovet en hel natt, sier søvnterapeuten.

Ulike problemer
Problemer med soving kan handle om forskjellige ting. Noen barn kommer seg aldri i seng, mens andre har gjentatte oppvåkninger hele natten. Naphaug har delt barna inn i tre grupper:

1. Kveldspendlerne:  Barna som alltid har så mye de skal gjøre før de skal legge seg. De kan gjerne bruke en time på en  brødskive til kvelds.

2. Nattefrierne: De som våkner mye om nettene.

3. Morgenfuglene: De barna som er lys våkne når klokka er halv fem om morgenen, og ikke vil sove noe mer.

– Morgenfuglene er nok de vanskeligste å hjelpe. De har allerede sovet lenge, men skulle gjerne hatt halvannen time til. Det finnes hjelp og løsninger for alle , sier Naphaug.

Noen foreldre vil gjerne bli provosert av at du sier det er enkelt?
– Ja, men jeg mener det er enkelt. Det handler om å være tydelig slik at barnet skjønner hva de mener og at foreldrene er enige, motiverte og konsekvente.

Les også:

Mamma, jeg får ikke sove!

Lenger våken i helgen kan gi jetlag i uken

Søvn i trassalderen

Tre gode råd fra Karin Naphaug:
1. Vær forutsigbar. Det er foreldrene som lager kjørereglene. Vær tydelige og si fra hva som gjelder på forhånd. Du må være konsekvent, men ikke bli rasende. Barna kan bli redde dersom foreldrene mister beherskelsen.

2. Ikke krangle høylytt når ungene hører på. Dersom dere som foreldre er uenige om hvordan dere skal takle leggesituasjonen, må barna skånes for det. Finn en felles strategi som begge er enige i og som dere vet at dere kan gjennomføre

3. Jo tidligere jo bedre.

Hvor lang tid bør en forvente at innlæringen av de nye vanene tar?
– For skolebarn må du ikke regne med at det er gjort på en dag. Da er det mer realistisk å tenke uker. Men for de minste barna kan det gå fort, og en langhelg kan være nok til å endre leggevanene, sier Naphaug.

Lytt til podcast: Slik får du barnet til å sove

Hva synes du om artikkelen?