Skileik passer alle uansett alder og ferdighetsnivå og er en ideell aktivitet for barna når dere er ute på tur i skogen eller fjellet.

Sist oppdatert: 16. februar 2011

La de voksne og de eldste barna være modeller for de yngre som ser, prøver og lærer ut i fra sine ferdigheter. Barna velger selv hva de har lyst til og hvor vanskelig det skal være.

Ofte bygger vi opp hoppbakken sammen med barna samme dag som vi er på tur. Men skal dere bruke skileikområdet flere dager eller til et arrangement, er det lurt å la formasjonene sette seg skikkelig over natten før dere tar bakken i bruk. Det er lettest å bygge hopp og kuler når snøen er våt og kram. Det er derimot lettere å stå på ski når føret er tørt!

Bygg gjerne hopp og kulebakkene ved siden av hverandre i vifteform for å unngå kollisjoner i utrenn. Unngå kryssing av løypene. Husk at barn ofte går den korteste veien oppover! Skileik kan også foregå med lykt om kvelden, men da er det en fordel at ungene har kjørt samme bakken i dagslys tidligere på dagen. Husk at barn ikke liker å ha bakglatte ski, så vær nøye med skismurningen!

Du trenger:

  • Spade
  • Unger på ski, med og uten staver!
  • Granbar
     

«Hanekyllingen»
Leken består i at man kjører utforbakke med én ski løftet og armene flaksende som vinger mens man galer ky-ke-li-ky! Det er en fordel ikke å bruke staver. Den som kommer lengst på bare én ski har vunnet.

Åpne og lukkede portaler
Stavene settes sammen to og to nedover bakken og utover sletta med noen meters mellomrom. Hvert stavpar får en stav som legges på tvers oppi reimene slik at det dannes portaler. Den som kjører nedover, skal dukke ned under «portalene» og reise seg opp mellom dem.

Sitt ned og reis opp
Her starter man med å sitte ned på bakskiene og reiser seg så opp når man er i farta utfor bakken.

Skifte spor
Mens man kjører utfor bakken, skifter man på å stå vekselvis på det ene og det andre beinet.

Ta opp ting
Her gjelder det å ta opp en eller annen ting i fart, for eks. en snøball. Leken kan også innebære at tingen/snøballen skal kastes mot et bestemt mål under fart.

Kjøre tog
Flere personer stiller seg tett bak hverandre med godt tak rundt livet til den som står foran. Alle har skiene i plogstilling (uten staver!). Toget settes forsiktig i gang. Det er viktig at alle hjelper til å bremse ved å ha skiene i plog hele tiden. La toget kjøre langsomt.

Hund og hare
Sisten kan også lekes på ski! Det kan for eksempel gjøres slik: En bjeffende hund slippes løs i hareflokken. Når hunden berører en hare, blir også den hund. Hvem blir den siste haren? Hund og hare lekes uten staver.

«Skiskyting»
Dette kan gjerne arrangeres som en stafett. Man lager en løype der det legges inn en stasjon med «skyting» – snøballkasting på blink (med evt. strafferunder i hinderløype). Stafetter og andre leker med konkurransepreg kan med fordel gjennomføres litt ut på dagen slik at ungene har rukket å bli trygge på hverandre.

Orgeltramp
Her lager vi to renner med kuler og staup hvor den ene skien går opp på en kul mens den andre går ned i et staup,- akkurat slik vi gjorde da vi trampet opp og ned på pedalene for å få lyd i det gamle skoleorgelet! Når ungene «sykler» nedover bakken må de senke tyngdepunktet på kroppen og trene balanse. Avstanden mellom kulene bør være 1,5-2 m lengde. Et tau kan trekkes fra toppen til bunnen av bakken for å sikre at kantene på sporet blir rette.

Hopp
Ungene kan være med på å bygge hoppet. En ideell bakke for hopp har et godt og flatt sted å starte fra, kul og overgang, og et langt og flatt utrenn (landingsområde). Selve hoppet bør være flatt og 2-3 m langt. Det er lurt å lage et dypt skispor (styrespor) i hele tilløpet frem til hoppet. Marker hoppkanten med et par grankvister. Husk å spa igjen «landingsgroper» etter hvert. Tråkk området godt til med skiene.

Gjennom skihoppingen får ungene oppleve fart, spenning, frihetsopplevelse, å satse på hoppkanten, sveve og lande. Her gjelder det å holde balansen! Flere hopp kan plasseres etter hverandre i bakken. Dersom det er bratt økes avstandene mellom hoppene. Dette kalles «hopplåm».

Slalomløype
Det er viktig at barna forstår hvordan løypene skal kjøres. Portene (skistaver) settes opp med utgangspunkt i barnets alder og ferdighet. Marker startområdet og mål med grankvister.

Kuler og staup
Spa opp noen kuler og grav staup med et mellomrom på ca. 2 voksenskilengder. Kulene kan være ca. 50 cm høye fra bunn til topp og minimum 3m brede. Det blir mer krevende jo høyere kulene er og jo kortere avstanden er mellom dem. Lag runde former slik at det ikke blir spretthopp, men slik at ungene holder kontakt med sporet hele tiden.

Skogsløype
Bruk naturen til å lage en hinderløype: Løypa kan gå under lave (nedfalne) trær, over kuler og søkk i terrenget, med ett skispor på hver side av en busk, stupe kråke med skiene på osv. Gå gjerne sammen to og to og bind et av bena sammen med kameratens.

 

……
Kilde: Norges Skiforbund 1997 og Strømme og Lundhaug 1995

Hva synes du om artikkelen?