Naturen er verdens største lekeplass med uendelige muligheter. Det er bare fantasien som setter begrensninger for hva barna kan leke i naturen. Her er noen forslag.

Sist oppdatert: 16. februar 2011

Barn er ubestridte lekemestere og trenger sjelden «hjelp» av voksne. Snarere tvert i mot – voksnes «hjelp» kan ofte passivisere barna mer enn å inspirere dem. Men noen ganger er vi i situasjoner hvor en lek igangsatt av de voksne kan være påkrevd, for eksempel når en gruppe barn skal samles for første gang. Det er også viktig at de voksne medvirker til jevnbyrdig lagdeling i leker med konkurransepreg. Og det aller viktigste – unger setter pris på å ha med voksne i leken!

Finne flest mulige ting/planter osv som begynner på «S» eller «B»
Dette kan gjøres både som en lagkonkurranse og individuelt. Hvert lag (eller barn) skal finne naturmaterialer som begynner på «S» eller «B». Hvem har klart å samle flest på 5 minutter?

Barkebåt- eller blåskjellregatta
Barkebåt lages av barken på gamle furutrær. Spikk til båtfasong og fest en pinne til mast og et blad til seil. En pinne eller spiker i bunnen utgjør kjølen. Vind og strøm og litt flaks bestemmer hvilken båt som kommer først i mål. Halve tomme blåskjell er også utmerket til regatta – hvis ikke sjøen går for høy. Det er også gøy å kappes om hvem som får sin grein eller trebit først over på den andre siden av brua. Stå på den ene siden av brua og slipp hver deres trepinne ned i elva. Løp så over på den andre siden for å se hvilken pinne som kommer først frem.

Lag en bondegård av kongle- og kastanjedyr
Grankongler er fine kuer når man setter bein på dem. Del en tynn grein i fire korte biter (eller bruk avbrukne fyrstikker) og stikk dem inn mellom skjellene på konglen slik at den står. Av furukongler kan man lage sauer og griser og finner man svartorkongler kan man lage høner, katter og andre små dyr. Slik kan man skape en hel bondegård med hus og gjerder av greiner, steiner og bar.

På samme måte kan man bruke kastanjer. En stor nøtt utgjør kroppen og en mindre hodet. Lag hull i nøttene med en liten syl eller spiker og fest hodet til kroppen ved bruk av en avbrukket fyrstikk eller pinne. På samme måte brukes fyrstikker/pinner som bein.

Fiskesprett
Det å kaste en flat liten stein utover vannflaten slik at den spretter bortover kalles også å kaste «smutt». Her gjelder det å øve inn ferdigheten, så kan man konkurrere om hvem som får til flest sprett/smutt.

Mimeleker
Mange barn synes det er gøy å mime et dyr. Hvert enkelt barn står fram for de andre og mimer, og så skal de andre gjette hvilket dyr det er. Denne leken egner seg godt for inndeling i to lag: Et lag mimer det samme dyret mens det andre laget gjetter. Skal leken ha skikkelig preg av konkurranse, kan man jo ta tiden på gjettingen.

Natursti
Ved tilrettelegging av en natursti må man ta utgangspunkt i barnas alder, årstiden, området den skal foregå i og om det skal fokuseres på spesielle tema. Selv små barn kan ha glede av å være med på natursti. Oppgavene kan for eksempel være:

  1. Finn et insekt som ikke er maur
  2. Finn to blomster/bær (ulike sorter)
  3. Finn tre ulike blader
  4. Finn fire kongler/skjell/sneglehus
  5. Finn fem ulike steiner (knudrete, runde, flate, osv.)
  6. Finn seks kvister fra ulike trær osv.

Et diplom er stas å få som bevis på at alle oppgavene er besvart!

Hva synes du om artikkelen?