Det finnes ingen "barnesikre" hunderaser. Hvordan vet du at din hund ikke vil angripe?
Her er gode tips og råd fra Norsk Kennel Klub til deg som har eller vurderer å anskaffe hund som skal leve sammen med barn.

Sist oppdatert: 31. mai 2011

* NKK oppfordrer alle som vurderer å skaffe seg hund å ha et bevisst fohold til valg av rase. Her er det mange faktorer som man må ta hensyn til – hvor aktive er familien i hverdagen, hva man har å tilby til hunden av tid og aktivitet, hvilken livs- og arbeidssituasjon man er i osv. Når valg om rase tas oppfordrer NKK derfor til å vektlegge denne typen faktorer.  For øvrig har NKK utarbeidet en brosjyre “Vil du bli hundeeier?” som veileder folk gjennom de viktigste spørsmål.

 

* For å forebygge uønsket adferd og uheldige situasjoner  er det viktig at man har god kunnskap om hundens rasetypiske egenskaper og behov, og eier må investere tid i nødvendig kursing og sosialisering av hunden.

 

* Det finnes ikke noen sikre «barnevennlige» raser, men noen raser kan være mer egnet for omgang med barn enn andre. Hvorvidt hunden passer sammen med barn avhenger av flere ting. Hunder er gjerne påvirket av sine tidligere erfaringer med barn. Dersom erfaringene er positive, vil hunden mest sannsynlig like barn. Blir den skremt eller dårlig behandlet av barn som ung, er det sannsynlig at den kan utvikle en viss reservasjon mot barn som voksen.  

 

* Dersom du har barn i familien, er det viktig å lære hunden og barna å respektere hverandre. Barnet må absolutt være klar over at hunden ikke er en leke og at hunden må få ro til å sove og spise. La aldri barn løfte opp en hund, løpe omkring med den eller dra den i ører eller hale. For å lære små barn trygg omgang med hund kan spillet “Hunden Blå” anbefales. Det gir en fin innføring i trygg kommunikasjon og omgang med barn.

 

* Uansett hvor veloppdragen hunden er, bør barn og hund alltid være under oppsyn av en voksen person. Hunden skal heller ikke få lov til å herje fritt med barn, spesielt når barna er små og ikke kan hundens ville lek. Derfor er det viktig å ta dette på alvor – det er nødvendig å sette klare grenser i forkant for både barn og hund.  

 

* Husk at hunden har sine behov uansett om dere får barn i familien. Turer må fortsatt gås, og hunden har fortsatt behov for mental stimulering. Dette er det viktig å ta hensyn til i en småbarnsfamilien travle hverdag. Det kan også tenkes at man bør vente litt før man skaffer seg hund i en småbarnsfamilie, både av hensyn til barna og hund. Begge deler krever tid og innsats.

Hva synes du om artikkelen?