Danske politikere vurderer å behovsprøve barnetrygden. Hadde du vært villig til å gi avkall på deler av din barnetrygd for å gi til andre som ikke har så mye?

Sist oppdatert: 16. januar 2012

I Danmark har politikere de siste dagene diskutert hvorvidt barnetrygden bør behovsprøves. Er det slik at de rikeste danskene trenger å få en månedlig utbetaling, eller bør det være en inntektsgrense? Jyllandsposten har spurt folket, og mange vil avskaffe hele barnetrygden. « Jeg mener slet ikke, der skulle være en børnecheck. Hvorfor gives der penge til mennesker, der vælger at få børn? Hvem fandt på det?”, mener Morten Nielsen fra Randers.

Les mer om barnetrygd


Venstre vil omfordele barnetrygden

Her hjemme synes partiet Venstre det som nå vurderes i Danmark er spennende, og mener Norge bør se på muligheten til å gjøre noe av det samme.

– Venstre ønsker at barnetrygden fremdeles skal være en universell ordning, men vi mener at den bør omfordeles slik at den blir mer målrettet og rettferdig. En slik omfordeling vil gi de med lav inntekt mer i barnetrygd, mens de med høyest inntekt vil få mindre, sier Sesselja Bigseth til Babyverden.


Bigseth sier antallet barn i Norge som vokser opp i fattige familier er økende, og mener at vi derfor trenger en målrettet og merkbar satsing for å bekjempe fattigdom blant barn.

Les mer om rettigheter

Høyre og Frp vil øke barnetrygden
Høyre er per i imot behovsprøving av barnetrygden.
– For å motvirke at de familiene med lavest inntekt ikke skal komme dårligere ut totalt sett, setter Høyre for eksempel av penger til inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen, sier familiepolitisk talskvinne Linda Helleland.

Men Høyre ønsker at familier med mange barn skal få økt barnetrygd.
– Barnerike familier er i større grad rammet av fattigdom, og en slik differensiering vil bidra til å redusere denne gruppens fattigdomsproblem. Høyre har tidligere foreslått å øke barnetrygden med 2000 kroner for familier med fire barn eller flere, sier Helleland.

Les mer: Ble foreldre - fikk pengetrøbbel

Både Høyre og Frp mener det er på tide å indeksregulere barnetrygden.
– Frp har sagt at vi ønsker å øke barnetrygden, da denne ikke har vært indeksregulert på 16 år, sier Frps Solveig Horne.

Ap vil ha det som i dag
– Vi vil beholde barnetrygden som et universelt gode, og det er uaktuelt for Ap å behovsprøve, sier stortingsrepresentant og leder av Familie- og kulturkomiteen Gunn Karin Gjul.

– Økning av barnetrygden blir vurdert hvert år. Men vi har nå blant annet hatt en massiv utbygging av barnehageplasser, og har vært opptatt av å ha en makspris. Derfor har andre goder kommet foran, sier Gjul.

Les mer: Er du klar for å bli gravid?

Les mer: Barnets utvikling

Les mer: Familieliv

Les mer: Fritid

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelLivlige rosinfisker
Neste artikkelRegnbue i glasset
DEL