Sist oppdatert: 6. september 2011

Schönbeck sier det ikke er lett å beskrive de ulike familietypene med flere enn tre barn i generelle termer. Hun omtaler derfor dette samlet som storfamilie. Her kan det dreie seg om alt fra fem funksjonelle enebarn til en familie med pseudosyvlinger. Jo flere barn, jo større er muligheten for at det er blanding av både søstre og brødre.

Barn i en storfamilie må mer enn noen lære seg å dele og ta hensyn. Her gjelder det å ha selvbeherskelse, vente på sin tur og slippe fram noen av søsknene som faktisk har samme rett til tid, plass og penger. Og mens enebarn kan ta stilling alene mot foreldrene i en diskusjon eller krangel, har barn med mange søsken alltid noen som står opp for dem og kan hjelpe til med å få foreldrene til å se saken fra en annen side. En med mange søsken kan også føle det mye verre hvis han legger seg ut med søsknene enn om det skjer med foreldrene.

Hva synes du om artikkelen?