Når sluttet ditt barn med bleie? Hvordan gikk bleieslutten? Sluttet barnet med bleie tvert, eller tok nattbleien litt lengre tid? Har det vært mange uhell siden?

Sist oppdatert: 18. juni 2019

Når på året kuttet dere bleiene? Hvordan gjorde dere det? Var barnet selv motivert til å slutte? Hvordan gikk det? Hvor lang tid brukte dere på avvenningen?

Del erfaringene dine rundt bleieslutt med foreldre som skal hjelpe barna til å slutt med bleie nå snart:

Når slutta barnet med bleie?

Hva synes du om artikkelen?