Har fremmede irettesatt barnet ditt, for eksempel på butikken? Eller har venner, bekjente eller noen i slekten forsøkt å oppdra barnet ditt? Hvordan reagerte du? Hva med barnet?

Sist oppdatert: 26. juni 2019

Har du opplevd at fremmede kommer med irettesettelser dersom barnet ditt gjør noe? Eller bekjente, som sier noe til barnet hvis dere er på besøk? Eller andre situasjoner? Hvordan har du reagert, og hvordan håndterte du det? Hvordan taklet barnet det?

Bli med i diskusjonen:

Har du opplevd at andre forsøker å oppdra ditt barn?

Hva synes du om artikkelen?