Har du opplevd at barnets klær eller utstyr forsvinner i barnehagen? Er det noe man bare må regne med? Skjer det ofte? Merker du tingene skikkelig?

Sist oppdatert: 14. mars 2019

«Litt svinn må man regne med», eller?

Bli med i diskusjonen:

Orden i sakene eller blir klær og utstyr ofte borte i barnehagen?

Hva synes du om artikkelen?