Det er ikke uvanlig at førskolebarn har problemer med å stokke kroppen sin riktig og snubler, dunker seg og ikke virker å ha full kontroll over kroppen sin. Men for opp mot 10 prosent av barn i småskolealder er motorikken så dårlig at det sliter med å mestre hverdagens krav og skole, lek og idrett.

Sist oppdatert: 24. juni 2011

– En del barn har generelt dårlig motorikk, sier Elin Asbjørnsen som daglig møter barn i sin jobb som helsesøster.

En seksåring skal normalt kunne kle på seg, knytte skoene, spise med bestikk, pusse tenner, gå, løpe, hoppe, delta i lek, tegne, skrive og klippe. Bak hver av oppgavene ligger mye mer trening og repetisjon enn vi vanligvis tenker over. Det er for eksempel ikke uten grunn at mange barn leker samme leken om og om igjen – det er for å terpe på en ny ferdighet. Hver nye ferdighet hjelper barnet ett steg opp på utviklingsstigen, som er nødvendig for å utvikle seg videre. Derfor er det viktig å se om barnet mestrer hver enkelt oppgave slik at videre utvikling er mulig.

– Barn må få anledning til å bruke kroppen. Mange barn får for lite fysisk aktivitet og for få utfordringer i dagliglivet. Vi kjører mye, går mest på fortau og får ikke brukt hele kroppen vår. Dette er lite utfordrende for blant annet balansen. Motsatsen er å la barnet være ute i ulikt terreng, teste kroppen sin og oppnå ny mestring. Vi er så opptatt av sikkerhet at mange barn ikke får klatre i trær eller balansere på steiner i like stor grad som før. Stor trafikk kan begrense sykkelmulighetene, og for mye ekstrautstyr kan være mer i veien for utvikling enn man tror. Barn trenger å få muligheten til å være spontane og finne ut av ting selv. Også der de kan komme til å få et blåmerke eller to, mener Elin.

Seksåringer vokser mye og skal gå fra å være aktive store deler av tiden i barnehagen til å sitte stille i mange timer hver dag i klasserommet. En ting er at dette må innøves, men en annen side er at det da blir enda viktigere at barnet bruker kroppen sin mye og riktig i fritiden slik at den kroppslige mestringen får fortsette.

Les også: Normalt å hoste i ukevis

Viktig for selvbildet
“Motorisk kompetanse er viktig for barn både når det gjelder generelt selvbilde, popularitet og status blant andre barn og ikke minst for å kunne mestre praktiske problemer i hverdagen”, skriver H. Sigmundsson og M. Haga i artikkelen “Barn og motorisk kompetanse” i Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

De skriver videre: “Barn er avhengige av å ha en viss generell motorisk kompetanse for å kunne mestre praktiske oppgaver i hverdagen. (..) Et barns popularitet er ofte relatert til ferdigheter i lek og idrett, og det å være flink motorisk er høyt verdsatt, spesielt hos gutter. Undersøkelser viser også at det å være flink motorisk gir status hos andre barn, og dermed er viktig for barnas generelle selvbilde. Barn med dårlig motorikk får tilsvarende lav status og dårlig selvbilde.”

Også helsesøster Elin er opptatt av hvor viktig motorikk er for selvfølelsen.

– Det er viktig for barnet å mestre motoriske ferdigheter. Vi ser ofte at barn med dårlig motorikk faller utenfor i lek og sosiale sammenhenger. Barn har god egeninsikt og trekker seg bort fra aktiviteter de ikke mestrer og kan hevde seg i, sier Elin.

Les også: Jeg har vondt i magen!

Søk hjelp om du er bekymret
Hvis du er bekymret for om barnet ditt har for dårlig motorikk, bør du ta kontakt med helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller fastlegen, sier Elin.

Hun sier mye kan gjøres for å gi barna økt mestring og selvfølelse.

– Enkle råd om ekstra stinmulering og eventuell oppfølging av fysioterapeut kan gi gode resultater og styrke barnas ferdigheter, sier hun.

Barn kan også virke klossete på grunn av dårlig syn. De ser rett og slett ikke kanter, eller feilbedømmer avstander. Dersom du mistenker at barnet ikke ser godt nok bør du kontakte helsestasjonen for sjekk og eventuell henvisning til øyelege.

Les også: Når barnets syn eller hørsel skaper uro

Du bør søke hjelp hvis barnet ditt:

Tydelig ligger etter sine jevnaldrende når det gjelder motoriske ferdigheter

Er tydelig mindre aktiv enn andre barn

Ofte betrakter andres lek uten å selv delta

Blir mobbet fordi det er klossete i lek

Barnet kan da henvises til trening hos fysioterapeut. Fysioterapeuten vil også veilede foreldrene i hvordan barnet kan trenes på fritiden.

Hos noen barn skyldes klossetheten et syndrom kalt developmental co-ordination disorder (DCD).

Les også: Mulig å forhindre at barnehagebarn blir syke?

Kilder: Familieverdens helsesøster Elin Asbjørnsen, “Barn og motorisk kompetanse” i Tidsskrift for Den norske legeforening, uni helse og Sinnets helse.no.

Hva synes du om artikkelen?