100 000 barn utsettes for passiv røyking i hjemmet. Barn har lovfestet rett til et røykfritt miljø.

Sist oppdatert: 22. juli 2013

Fra 1. juli 2013 har barn hatt rett til et røykfritt miljø.
– Det vil si at barnet ikke skal utsettes for passiv røyking. Den som er ansvarlig for barnet skal sørge for at denne rette blir oppfylt, sier Henriette Øien, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Les mer: Snus kan gi pustestopp

Helsekonsekvenser

Ut fra britiske tall er det beregnet at passiv røyking kan ha disse helsekonsekvensene for barn i Norge. Tallene er forbundet med en viss usikkerhet.

  • 10 000 tilfeller av ørebetennelse hos barn
  • 1667 tilfeller av luftveisinfeskjoner
  • 1833 nye tilfeller av astma hos barn
  • 792 sykehusinnleggelser i året som følge av passiv røyking
  • 25 000 legekonsultasjoner

Tall fra Helsedirektoratet viser at anslagsvis 100 000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag i Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere påpekt at barn i Norge lever relativt ubeskyttet mot passiv røyking i hjemmet. Med den nye lovbestemmelsen kan barn få et bedre vern mot passiv røyking.

For hysteriske?
Babyverdens forumbrukere er uenige om hva de synes om røyking ute, for eksempel på lekeplasser. Her er hva to av dem som ikke synes det er et problem, svarer:

– Har ikke noe i mot at foreldre tar seg en røyk når de er ute og leker med barna. Det er måte på hvor hysteriske en skal være, og i de aller fleste tilfeller blir det ikke røyket "på" barnet akkurat.

– Ja, jeg tar meg en røyk hvis jeg er på lekeplassen med datteren min. Det betyr IKKE at jeg står oppå barna og røyker. Går selvsagt et stykke unna. Sitter ikke på benken eller huska og tar en røyk. Vi røykere må da få lov til å tenne oss en røyk hvor vi vil. Og de fleste av oss er flinke til å ta hensyn.

Helseskader

Astma
Barn som utsettes for passiv røyking utvikler oftere astma enn andre barn. De får i tillegg hyppigere og sterkere astmaanfall og blir oftere innlagt på sykehus. Barn med astma kan også få pusteproblemer når de utsettes for passiv røyking.

Luftveissykdommer
Bronkiolitt er den vanligste grunnen til at norske barn under 1 år blir innlagt på sykehus.

Tobakksrøyk gjør at slimhinnene i luftveiene til barn blir mer mottakelige for infeksjoner. Barn som vokser opp i et røykfylt miljø har derfor betydelig økt risiko for akutte luftveisinfeksjoner som bronkitt, bronkiolitt og lungebetennelse. Langvarig passiv røyking øker også risikoen for kroniske luftveissymptomer.
 
Krybbedød
Studier viser at spedbarn som er utsatt for passiv røyking, både under graviditeten og etter fødselen, har større risiko for krybbedød. Dette kan forekomme uavhengig av om moren røykte under svangerskapet eller ikke.

Ørebetennelse
Barn som er utsatt for tobakksrøyk over tid har betydelig økt risiko for mellomørebetennelse. Væskende mellomørebetennelse er den vanligste grunnen til kirurgiske inngrep og nedsatt hørsel blant barn.

Øien forteller at noen barn er mer ømfintlige eller har luftveislidelser som gjør at de er særlig sårbare, selv for litt passiv røyking. Om lag 80 prosent av tobakksrøyk er usynlig. Barn utsettes derfor for røyk selv om vi ikke ser denne. Tobakksrøyk fortynnes raskt ute i frisk luft, men barn kan utsettes for røyk selv om den ikke blåses direkte på dem.

Les mer: Hva er greit på lekeplassen? Hund? Røyk?

– Dette må voksne ta hensyn til – også utendørs. Barn har rett på vern mot passiv røyking, også når de er på lekeplassen. Det finnes ingen sikker nedre grense for hva som kan være skadelig, hverken for aktiv eller passiv røyking, sier divisjonsdirektøren.

– Uting på lekeplass!
En annen småbarnsmamma synes det er problematisk at noen velger å tenne opp røyk i nærheten av barna på lekeplassen.

– Jeg synes det er en uting! Om noen røyker på lekeplassen er jeg sikker på at vi hadde forlatt den lekeplassen, og funnet en annen å leke på, skriver hun på forumet.

En annen mor er enig:

– Når det gjelder akkurat det å røyke på lekeplassen, så må jeg si at det syns jeg ikke noe om! Da er man jo på en plass som er ment for barna, og syns da at man kan holde seg fra å ta en røyk den lille tiden man er der. Ellers så må man heller trekke seg unna, og finne en annen plass å røyke.  Synes det er lite koselig å dra på lekeplassen med sønnen min hvis halvparten av de voksne som er der sitter og røyker blant alle barna på lekeplassen.

Loven er en holdningsskapende bestemmelse uten tilsyn og sanksjoner knyttet til den.

– Det er opp til den enkelte om man vil be andre om å stumpe røyken eller gå et annet sted å røyke når man ser en voksen røyke rundt sitt barn på for eksempel en lekeplass. Bestemmelsen skal først og fremst bidra til å endre holdninger og atferd, sier Øien.

Les mer: Uheldig om gravide rådes til å fortsette å røyke

Selv om retten er lovfestet, vil bestemmelsen ikke håndheves med straff, og det innføres ikke noe eget tilsynsapparat for å håndheve den. Med informasjon og normativt lovbudskap håper Helsedirektoratet at foreldre og andre voksne ikke eksponerer barn for røyk.
Slik beskytter du barnet ditt fra passiv røyking

Røyk utendørs
Gjør det til en vane å gå utendørs hvis du skal røyke. Da utsetter du ingen i hjemmet for passiv røyking. Gjør du det mer tungvint å røyke, kan det føre til at du røyker mindre.

Be venner og familier om ikke å røyke inne
Nesten 90 prosent av norske hjem tillater ikke røyking inne med barn til stede, og de aller fleste gjester aksepterer dette. Vær tydelig og konsekvent på at dere har et røykfritt hjem når andre er på besøk.

La bilen være røykfri
Fordi bilen er et lite rom, så oppstår det svært høye konsentrasjoner av helseskadelige stoffer når du røyker, selv om du forsøker å røyke mest mulig ut av vinduet. Det beste er å holde bilen røykfri, også når du er alene.

Ikke røyk hvis du er gravid
Røykfrihet øker sjansen for et ukomplisert svangerskap og gir barnet bedre vekst- og utviklingsmuligheter. I tillegg er det bra for din egen helse. Det meste av det du puster inn når raskt fram til fosteret via morkaken og kan gi alvorlige følger for barnets helse.


Kilde: Helsedirektoratet

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelGutter er også nydelige
Neste artikkelLa barnet onanere
DEL