Sist oppdatert: 12. desember 2011

Du er ansvarlig for brannsikkerheten i din egen bolig. Her er en sjekkliste for egenkontroll, som du bør gå gjennom jevnlig:

Hver dag før du legger deg:

– Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av

– Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen

– Sjekk at levende lys er slokket

– Sjekk at ingen ovner er tildekket

Hver måned:

– Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen

– Test jordfeilbryter i sikringsskapet

Hvert kvartal:

– Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet

– Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg

– Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer

– Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:

– Gjennomfør brannøvelse for hele familien

– Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet

– Stram til skrusikringene i sikringsskapet

Hvert år:

– Bytt batteri i røykvarsleren

– Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende

Hva synes du om artikkelen?