Det er viktig for tryggheten å ha røykvarslere i hver etasje, og helst i hvert enkelt rom. Kontroller at dine røykvarslere er er godkjent av Direktoratet for brann og elsikkerhet og ta jevnlige rutinesjekker av alt brannsikringsutstyr.

Sist oppdatert: 22. januar 2011

Det er viktig for tryggheten å ha røykvarslere i hver etasje, og helst i hvert enkelt rom. Det går også an å installere seriekoblede røykvarslere. Da går alarmen i alle røykvarslerne i huset dersom en utløses. Det finnes nå trådløse systemer som er like enkle å montere som vanlige varslere.

Sjekk systemet jevnlig
Pass på at det er batterier i alle røykvarslerne, og sjekk en gang i måneden at de fungerer ved å trykke på utløserknappen, eller ved å blåse ut et stearinlys slik at det røyker i nærheten av varsleren. Skift uansett batteri en gang i året. Støvsug varsleren forsiktig en gang i blant for å fjerne støv eller fluer som kan hindre utløseren. Er røykvarsleren eldre enn ti ar, bør du bytte den ut.

Brannslukningsapparat og brannslange
Alle boliger skal ha brannslokkingsapparat eller husbrannslange. Slangen bør kontrolleres hvert år ved at man ruller den ut og ser at den ikke har sprekker. Kontroller også at kranen virker. Du har selv ansvar for å sjekke at brannslokkingsapparatet er i orden. Det skal gjøres hvert kvartal.

Kontroller at manometerpilen star på det grønne feltet. Snu apparatet opp ned. Hvis du holder øret inntil beholderen, skal du høre at pulveret flytter seg. Pulverapparater skal kontrolleres av en sertifisert fagperson hvert femte år, og hvert tiende år skal det sendes inn til service.

Alle må vite hvor slukkeutstyret står
Det er lurt a ga til innkjøp av et brannteppe, som gjerne kan oppbevares
på kjøkkenet. Et brannteppe egner seg godt til å kaste over for eksempel brennende gryter eller personer som har fatt klærne antent.

Sjekk rømningsveiene i huset ditt, og tenk gjennom rømningsalternativer før ulykken er ute. Sørg for at alle i huset vet hvor slokkeutstyret befinner seg. Har du en bolig med flere etasjer, bør/må du installere brannstige eller branntau/redningsline. Sjekk forskrifter for bolig. Ha som vane å tenke brannsikkerhet når du skal handle leker, klær, møbler og andre ting til hjemmet.

Elektrisitet og varmekilder

  • Stikkontakter i barns høyde, og de som de lett kan klatre opp til, må sikres med plugger. Skal du kjøpe nye stikkontakter, sørg for at disse har innebygget barnesikring.
  • Elektriske ledninger til lamper, ovner og lignende bør festes til veggen der det er mulig. Løse ledninger bør være korte pga. kvelningsfare. Samle ledninger sammen hvis det ligger mange på samme sted, for eksempel bak fjernsynet eller PC-en. Pass på at ikke ledningene er slitt. Et barn kan prøve å tygge på ledninger som stikker ut.
  • Elektriske ovner og radiatorer bør sikres hvis det er mulig. Vis barnet at ovnene er varme, og hindre adkomsten til dem hvis det er mulig.
  • Peiser bør ha gnistfanger, og vedovner bør sikres med grind eller gitter. Det finnes spesiallaget sikringsutstyr for peis og ovner. Men la ikke en grind være en sovepute. Barnet må lære seg at ovnen eller peisen kan være brennende varm.
  • Levende lys bør alltid brukes med stor forsiktighet, og særlig når det er små barn i huset. Forlat aldri et rom med tente lys, og sørg alltid for at lys og lykter står slik at barn ikke kan nå dem. Dette gjelder også utendørs.

Varme drikker
De vanligste brannskadene hos barn oppstår ved at de får varm eller kokende væske over seg. Nar barn sitter på fanget til en voksen som drikker te eller kaffe, kan det skje ulykker! Pass på hvor du setter varme drikker. Husk at barn alltid greier å strekke seg litt lenger enn du tror, og når bordkanten før du vet ordet av det. Unnga duk på bordet da barnet vil trekke og dra i den. Dersom du vil ha duk, bør den ha kortest mulig fall og helst sikres med bordklemmer.

Fjernsyn
Fjernsyn, DVD-spillere, stereoanlegg og lignende er ofte veldig fristende for de små, med mange knapper og ledninger. Det kan være vanskelig å holde dem unna, men gjør det du kan. Plasser helst fjernsynet slik at ikke barnet kan få tak i ledningene bak.

Hvis du har videospiller, finnes det en sikring som hindrer at barnet putter fingrene, eller for den saks skyld brødskivene sine, inni. Du kan også sette video- og/eller DVD-spilleren inn i et skap.

Brannskader
Et barn kan skalde seg kraftig pa varmt vann i badekaret. Det kan få varm væske over seg, forbrenne fingrene på komfyren eller utegrillen. I verste fall kan klær og har ta fyr ved en større ulykke. Ved branner kan også barn og voksne puste inn giftig og varm røyk som kan gi alvorlige lunge og luftveisskader.

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Norsk Førstehjelpsråd

Hva synes du om artikkelen?