Mange har trampoline i hagen. Lek på trampoline er både moro og sunt - men også farlig, dersom sikkerheten ikke tas på alvor. Her får du gode tips for sikker trampolinehopping!

Sist oppdatert: 11. mai 2011

En trampoline er en sikker barnemagnet i nabolaget. Unger elsker å boltre seg på den stramme duken, og helst sammen med venner. Mange venner. Men jo flere barn som hopper samtidig, jo større er risikoen for skader.

Dette må du vite om sikker bruk av trampoline!

– Aller helst bør det kun være ett barn om gangen på en trampoline. De fleste skader skjer fordi det er flere personer på trampolinen samtidig, og det er særlig økt risiko når disse har ulik vekt. De minste og letteste barna mangler ferdigheter til å beherske sin egen kropp, og kan lett skade seg når større barn hopper samtidig. Jo flere barn på trampolinen, jo høyere er risikoen for skader. Det sier seniorrådgiver Sverre Lundh Limtun i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

7000 skader
Det finnes ingen oversikt over hvor mange trampoliner det finnes i Norge. Ei heller eksisterer det noen offisiell norsk skadestatistikk når det gjelder trampoliner. I Sverige har Räddningsverket tall som viser at nesten 7000 barn ble skadet etter trampolinehopping i 2007, og kurven har vært bratt stigende de siste årene.

I 2009 ble 130-140 barn så skadet på trampoline at ulykkesforsikring ble benyttet, viser anslag fra If Skadeforsikring. Nesten seks av ti fikk skader på tenner eller i ansiktet.

– Antallet skader i fjor lå omtrent på samme nivå som 2009, men andelen ansikts- og tannskader økte til hele sju av ti, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.

Men omfanget av en trampolineskade kan være omfattende:

– De hyppigste skadene er i hånd, albue, skuldre, nakke, knær, ankler og tær, samt noen sårskader. Skadene kan være alt fra vridninger til kompliserte brudd. Vi advarer også mot gjennomføring av salto dersom de motoriske ferdighetene ikke er tilstede, da det gir risiko for nakkeskader, sier Sverre Lundh Limtun.

Les også: Skader seg når våren kommer

Tilsyn og vedlikehold
Voksne bør være tilstede og følge med når barn leker på trampoline. Men vel så viktig er det at voksne til en hver tid sørger for at trampolinen er i god stand.

– Vedlikehold er veldig viktig. Først må voksne påse at trampolinen er montert riktig i henhold til bruksanvisningen. En trampoline skal plasseres slik at barna ikke kan treffe gjenstander utenfor trampolinen. Trampolinen bør derfor ikke stilles inntil et gjerde. Underlaget bør også vurderes. Trampolinen må stå rett, og det kan være en fordel at den står på gress dersom barna skulle falle ut. Sikkerhetsnett er ikke påbudt i Norge, men absolutt en fordel når mindre barn skal hoppe, sier Sverre Lundh Limtun.

–  Den voksne må gjøre en vurdering av om det er nødvendig med sikkerhetsnett – dette bør gjøres ut i fra barnas motoriske ferdigheter (alder) og plassering av trampolinen. Er underlaget hardt (asfalt) eller trampolinen er plassert i nærheten av f.eks et gjerde sier det seg selv at skadepotensialet er stort dersom man ikke har et sikkerhetsnett.

Jevnlig ettersyn og vedlikehold er også viktig. Sjekk at rammen er satt skikkelig sammen, at duken er hel og fjærene intakt. Trampolinen bør demonteres og oppbevares innendørs om vinteren.

 Les alt om sikkerhet og førstehjelp

Slik hopper barna sikkert på trampoline.

Ditt ansvar ved ulykker
Dersom det skjer en ulykke på din trampoline, kan du i ytterste konsekvens bli stilt ansvarlig. Det er et klart og stort ansvar å sette opp en trampoline. Ikke bare av hensyn til dine egne barn, men du kan også få ansvar for andres barn som blir skadet ved lek på trampolinen.

– Dersom trampolinen er uforsvarlig plassert eller dersom eieren ikke har vedlikeholdt trampolinen godt nok, kan man komme i rettslig erstatningsansvar ved eventuelle skader. Det sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.

 – Dersom uhellet er ute og eieren er erstatningsansvarlig, er det likevel slik at ansvarsforsikringen som er inkludert i innboforsikringen dekker et eventuelt erstatningskrav. Forsikringen gjelder imidlertid bare skader som andres barn blir påført. Ansvarsforsikringen dekker ikke skader på egne barn, og derfor er det viktig å ha en ulykkesforsikring for disse, påpeker Clementz.

Les mer om hvilket ansvar du har for det barna gjør

Flott for utviklingen!
Men på tross av risikoen for skader, sikre og trygge trampoliner gir super trening for barn. Denne leken stimulerer faktisk også læring og utvikling!

– Barn som hopper og spretter stimulerer mange sanser. De får den aller beste balansetreningen når de stuper kråke, tar salto og snurrer rundt.
Svensk forskning slår fast at barn som hopper opp og ned får bedre balanse, kroppsoppfatning, koordinasjon og rytmefølelse. I tillegg får de bedre selvoppfatning, bedre tidsoppfattelse og bedre evne til problemløsning. Det sier Anne Berg som er daglig leder ved Motorikksenteret i Trondheim.

Les mer om barn og balanse

– Men hva med engstelige foreldre som synes barnas akrobatikk på trampolinen er litt vel skummel?

– Så lenge sikkerheten er ivaretatt, får de bare snu seg vekk, ler Anne Berg.

Hva synes du om artikkelen?