Ettersom søvnvansker, atferdsforstyrrelser og emosjonelle forstyrrelser ofte forekommer samtidig, ser de ut til å henge sammen, uten at man har et helt klart bilde av hvordan. Barn og unge som sover lite, har høyere forekomst av psykiatriske symptomer, men hvorvidt det er en årsak eller konsekvens, vet man ikke.

Sist oppdatert: 22. juni 2011

Søvn virker inn på immunforsvaret, hormonbalansen, forbrenningen og hjertet. Personer som sover for lite kan få høyere puls, nedsatt glukosetoleranse og nedsatt insulinrespons. Risikoen for utvikling av insulinresistens, fedme og høyt blodtrykk øker. Dersom barnet har helseproblemer og også problemer med søvn bør dette opplyses om i utredning og i hensyn til medisinering.

Blant barn som sover lite, er det høyere forekomst av psykiatriske symptomer som aggressiv, regelbrytende atferd, oppmerksomhetssvikt og sosiale vansker. Tidligere var søvnvansker regnet med i kriteriene for AD/HD, men er nå tatt ut. Likevel kan mange foreldre til barn med AD/HD fortelle om store søvnproblemer. Blant annet har noen av barna så mye uro i kroppen (særlig i beina) at de har vansker med innsovningen.

Kilde: «Søvn og utvikling hos barn og unge» i Tidsskrift for Den norske legeforening

 

Hva synes du om artikkelen?