Har du fått høre ”Å, det er sikkert bare en barnesykdom” eller ”har barnet ditt hatt barnesykdommene?” Men hva er dette ulne begrepet og er barnesykdommer farlige?

Egentlig er begrepet barnesykdommer villedende, fordi det i prinsippet kan brukes om alle sykdommer barn får. Men det som kjennetegner de sykdommene som regnes som Barnesykdommene, er at det (nesten) bare er barn som får den.

Barnesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer for er så smittsomme at det er veldig vanlig å bli smittet av som barn. Fordi de gir livslang immunitet rammes sjelden eller aldri voksne av disse sykdommene.  Unntaket er skarlagensfeber som man kan få mer enn en gang. De fleste barnesykdommene gir utslett, men ikke alle.

Fordi barnesykdommer er såpass vagt definert, fins det også ulike oversikter over hvilke sykdommer som regnes som barnesykdommer. Vi har for sikkerhets skyld tatt med alle:

Den fjerde barnesykdom (tredagersfeber)

Den femte barnesykdom (parovirus)

Hånd-fot-munnsykdom

Kikhoste

Kusma

Meslinger

Røde hunder

Skarlagensfeber

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkinfeksjon)

Vannkopper

De vanligste
Nesten alle barn får den fjerde barnesykdom og vannkopper som barn. Mange får også den femte barnesykdom og skarlagensfeber. Disse sykdommene er normalt ufarlige og kjennetegnes med prikkvist utslett som varierer fra sykdom til sykdom. Siden sykdommene er spesielt smittsomme, hender det ofte at mange barn på samme avdeling i barnehagen får sykdommen omtrent samtidig. Noen oppsøker også bevisst smitte for å ”gjøre seg ferdig med” barnesykdommene.

Mange er svært sjeldne
Det bryter jo med selve navnet og definisjonen, men mange av barnesykdommene er slett ikke vanlige her til lands. Det skyldes at barn i Norge vaksineres mot flere av dem. Årsaken er at enkelte barnesykdommer kan gi alvorlige komplikasjoner. Disse er meslinger, røde hunder og kusma som dekkes av MMR-vaksinen og i tillegg fins egen vaksine mot kikhoste. Det er viktig at barnet følger vaksinasjonsprogrammet slik at eventuelle påfyllingsdoser sikrer at barnet bevarer immuniteten. Vaksinerte barn kan få barnesykdommene det er vaksinert mot, men i mye mildere grad.

Stort sett ufarlig
De barnesykdommene barn ikke vaksineres mot, regnes ikke som spesielt farlige, men barnet kan likevel bli dårlig og få høy feber. Unntaket er om spedbarn under 1 år får kikhoste. Da skal du ta kontakt med lege eller legevakt så snart som mulig for riktig behandling. Det er fordi barnets lunger ikke er sterke nok til å tåle denne spesielle typen hosting.

De fleste barnesykdommene medfører både feber og utslett. Det er verken feberen eller utslettet som avgjør hvor dårlig barnet er, men barnets allmenntilstand. Ettersom barnesykdommene er forbundet med stor smittefare, bør du også belage deg på en god stund hjemme med sykt barn, også om barnet virker i god form.

Hvis du selv ikke har hatt barnesykdommene, og heller ikke er vaksinert mot dem, bør du ta ekstra forholdsregler som gravid. Noen av sykdommene (for eksempel røde hunder) er forbundet med fare for misdannelser for fosteret om mor blir syk.

Hvis du er vaksinert eller selv har hatt sykdommen, er du ikke smittsom og vil heller ikke smittes dersom barnet blir sykt. Unntaket er for skarlagensfeber man kan få om igjen og vannkopper som kan komme igjen som helvetesild som voksen (gjennom en tilfeldig reaktivering av vannkoppevirus som ligger latent i kroppen fra du hadde vannkopper som barn. Helvetesild er en ny sykdom, og ikke en ny runde med vannkopper, men en sykdom forårsaket av samme virus). Men stort sett får veldig få voksne barnesykdommer.

Når skal du ta kontakt med lege?
Det gjelder ingen egne regler for barnesykdommer. Du følger de samme reglene som ellers: Hvis barnet får kraftig redusert allmenntilstand, høy feber (over 40 grader), har sterke smerter, har endret bevissthet eller opplever bevegelsesforstyrrelser eller får feberkramper (og ikke har hatt det tidligere), bør du ta umiddelbart kontakt med lege eller legevakt.

Ellers gjelder de samme reglene for barnesykdommene som ellers når barn er syke. Sykdommene behandles normalt ikke med medisin, men husk at det alltid er bedre med et legebesøk for mye hvis du er i tvil.

Les også: Virus, bakterier og smittespredning

Les også: Hjemme med sykt barn

Les alt om sykdom og symptomer

Kilder: Wikipedia, NettDoktor, Klikk.no


Hva synes du om artikkelen?  
DEL
Forrige artikkelSe, så stor jeg blir!
Neste artikkelDe vanskelige samtalene