Hvis du er i arbeid, kan det iblant føles vanskelig å skulle være borte fra jobben på grunn av sykt barn. Tenk da på at i den store sammenhengen utgjør småbarnsårene en kort periode. Her er dine sykelønnsrettigheter.

Sist oppdatert: 9. juli 2020

Heldigvis er det sjelden det er noe alvorlig fatt de dagene du er hjemme med et sykt barn. Ofte er det slik at feber eller smittefare tilsier at det ikke er aktuelt å gå i barnehagen, men allmenntilstanden kan likevel være ganske god.

Prøv da å glemme den dårlige samvittigheten for jobben, slik at du kan hygge deg sammen med barnet ditt. Nå har dere tid til å lese, lage kakao, legge puslespill, se en koselig film – eller bare prate om smått og stort. Både voksne og barn har godt av slike pusterom i en hverdag som ellers kan være ganske hektisk.

Les også:

 

Omsorgspenger ved barns eller barne passers sykdom
Hvis du er arbeidstaker og har omsorg for barn under 12 år, har du rett til omsorgspenger hvis du må være hjemme med sykt barn. Det samme gjelder dersom du må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige tilsynet med barnet ditt, for eksempel en dagmamma, er syk.

Les også:
10 kjappe om feber

Hjemme med sykt barn – igjen

Du har rett til omsorgspenger i:

– 10 dager per kalenderår når du har ett eller to barn under 12 år

– 15 dager per kalenderår dersom du har omsorg for flere enn to barn under 12 år

Dersom du er alene om omsorgen har du automatisk rett til dobbelt antall omsorgsdager, altså:

– 20 dager per kalenderår dersom du er alene om omsorgen for ett eller to barn under 12 år

– 30 dager per kalenderår dersom du er alene om omsorgen for flere enn to barn under 12 år

Kronisk syke barn og barn med funksjonshemninger

Dersom du har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, kan du i tillegg få 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Dersom du er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet ditt er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året det fyller 18 år. Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av det lokale Nav-kontoret ditt etter søknad fra legen. Sykdommene/funksjonshemningene som gir rett til ekstra omsorgsdager finner du i egen forskrift til folketrygdloven § 9-6.

Når egenmelding/legeerklæring?

Når du bruker omsorgsdager, må du melde fra til arbeidsgiveren din med egenmelding. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiver kreve at du må dokumentere barnets eller barnepassers sykdom med legeerklæring.

Du må ha en opptjeningstid på fire uker for å ha rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver.

Kilde: Nav.no

 

Hva synes du om artikkelen?