Det er svært vanskelig å unngå at barn får infeksjoner når de går i barnhage. Infeksjoner hos barn skyldes som oftest virus, men av og til bakterier.

Sist oppdatert: 27. januar 2011

Barn som er født for tidlig, er særlig utsatt fordi de ikke har fått med seg den overføringen av antistoffer fra mor som skjer på slutten av svangerskapet.

Det er vanskelig å unngå infeksjoner hos småbarn siden de stadig blir utsatt for smittestoffer gjennom kontakt med andre barn. Den første tiden i barnehagen er gjerne preget av hyppige luftveisinfeksjoner. Ofte er det vanskelig å vurdere om barnet er friskt nok til å gå i barnehagen.

Se for øvrig de forskjellige virussykdommene for mer informasjon.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Helge Michalsen

Hva synes du om artikkelen?