Her i landet er den mest alvorlige formen for sepsis (blodforgiftning) forårsaket av meningokokkbakterien. Barn med sepsis eller mistanke om sepsis skal alltid innlegges på sykehus umiddelbart.

Sist oppdatert: 27. januar 2011

Av og til kan en lokal infeksjon, for eksempel i huden, spre seg og gå over i blodet. Da vil hele kroppen bli påvirket, og tilstanden blir alvorlig.

Høy feber og frostanfall
Mange av symptomene ved sepsis kan ligne dem vi ser ved andre sykdommer, men allmenntilstanden blir dårligere når infeksjonen sprer seg. Større barn får ofte høy feber og frostanfall, men temperaturen kan også bli svært lav, spesielt hos spedbarn og småbarn. Pusten og pulsen blir rask. Barnet vil ofte ikke drikke eller spise.

Etter hvert kan barnet bli så dårlig at det er vanskelig å få kontakt med det. Ved ubehandlet sepsis kan enkelte organfunksjoner bli svekket eller opphøre helt, og situasjonen blir kritisk. Ubehandlet sepsis kan føre til dødsfall.

Hva kan jeg gjøre?
Hvis barnet ditt har en infeksjonssykdom, og allmenntilstanden blir dårligere, bør du følge godt med og kontrollere om det har andre symptomer på sepsis.

Når bør jeg kontakte lege?
Kontakt straks lege ved mistanke om sepsis. Tidlig behandling kan være avgjørende. Barn med sepsis eller mistanke om sepsis skal alltid innlegges på sykehus umiddelbart.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Helge Michalsen 

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelRingorm
Neste artikkelStrupelokkbetennelse
DEL