Det er få egenskaper som er like avgjørende for læring som evnen til å konsentrere seg. Men hvordan øver man opp konsentrasjonen?

Sist oppdatert: 8. desember 2011

I fire- femårsalderen er vitebegjæret stort og mange barn spør hvem, hva, hvor og ikke minst  -hvorfor. Helsesøster Elin Asbjørnsen sier at vitebegjæret går hånd i hånd med et stort læringspotensiale.

– Det er få begrensninger for hva femåringer kan lære, sier hun.

Men fundamentet for læring er evnen til å konsentrere seg. Denne øves opp gjennom hele barndommen og mye skjer uten at vi tenker over det når barna leker og sosialiseres i barnehagen.

– Gjennom barnehageårene lærer barn å innordne seg andre og å konsentrere seg om ulike oppgaver. Dette lærer de gjennom lek og sosialt samvær med andre, og gjennom å delta i aktiviteter og samlingsstunder. Barna lærer å lytte til voksne for å få beskjeder, forklarer Elin.

Konsentrasjonen kommer likevel ikke automatisk, men krever både en grad av trivsel og motivasjon. Og evnen skal øke med barnets alder.

– I denne alderen begynner man å forvente at barnet skal kunne ta imot beskjeder og utføre enkle oppgaver, sier Elin.

Læring som skjer i denne alderen bygger på ting barnet har lært tidligere, og beskjeden og oppgaven skal være i tråd med forventet utviklingsnivå. Men utvikling av konsentrasjon handler ikke bare om å følge instrukser – den handler like mye om forståelse og motivasjon.

Du som forelder har en viktig rolle både for å hjelpe barnet ditt å øve opp konsentrasjonen og som rollemodell.

– Det at barna ser at foreldre konsentrerer seg om egne oppgaver og gjøremål, og at de kan sette seg ned med barna og bruke tid på å gjøre noe sammen med dem, vil bli lagret som viktige referansepunkter for barnet i deres oppvekst og senere som voksne, sier Elin.

Høytlesning
En bok er en inngang til en magisk verden og en koselig måte å øve opp konsentrasjonen på.

Høytlesning som verktøy
Det er få aktiviteter som er så enkle og effektive for konsentrasjonsevnen som det å bli lest høyt for.

– Med mange inntrykk og ofte travle hverdager for familien, er det viktig at foreldrene og andre voksne hjelper barna til å kunne konsentrere seg om enkle oppgaver. Det kan for eksempel skje gjennom høytlesning for barnet. Bruk disse stundene til å få barnet til å reflektere, forstå, stille spørsmål og til å utvide sitt perspektiv på livet, oppfordrer Elin.

Hun poengterer at barnet må konsentrere seg for å være i stand til å reflektere over handlingen i historien som blir lest og fortalt. Og som foreldre får man også innblikk i barnets tanker og følelser.

Lek og spill er også gode aktiviteter til å øve opp konsentrasjonen og for å få forståelse for og å lære spilleregler.

– Oppmuntring, ros og motivering kreves for å konsentrere seg om spillet eller leken til den er slutt, sier Elin.

Her finner du tips til hvordan du kan leke med førskolebarnet

Det er ikke så mye som trengs for å hjelpe barnet å utvikle konsentrasjonsevnen sin. Faktisk hjelper du å trene den opp også ved å invitere barnet med på huslige oppgaver som å dekke bordet, sette inn i oppvaskmaskinen eller gå ut med søppelet.

Forhold som ødelegger konsentrasjonen
Barnets konsentrasjonsevne påvirkes av deres totale livssituasjon, og et harmonisk barn i en velfungerende familie og som trives i barnehagen har bedre forutsetninger. At mat og søvn påvirker konsentrasjonsevnen kjenner vi vel alle til, men også familiesituasjonen har mye å si.

– Barn som lever i vanskelige relasjoner og under dårlige omsorgsforhold kan i stor grad miste konsentrasjonsevnen ettersom de lever et liv i stor bekymring og noen tilfeller i angst og frykt, sier Elin.

Hun nevner som eksempel barn som lever i familier med syke foreldre, barn av rusmisbrukere og barn som utsettes for omsorgssvikt.

– Ved å få tak på hva som rører seg i barnets sinn og gi dem trygge rammer, kan man i større grad få barnet til å slappe av og konsentrere seg. Et anspent barn vil ha vanskelig for å konsentrere seg, avslutter Elin.

Les også:

Er ditt barn smartere enn andre?

Alene på to hjul

Lær barnet å svømme

Hva synes du om artikkelen?