Dersom barnet ditt har problemer med språkutvikling, øye hånd-koordinasjon, er funksjonshemmet eller har andre handikap kan det få økt livskvalitet gjennom lek.

Sist oppdatert: 4. februar 2011

Foreldre er i en ”nøkkelrolle” når det gjelder å hjelpe barn med funksjons- og utviklingsvansker til å utvikle seg. Men det å ha et barn med spesielle behov kan være utrolig krevende. Derfor er det viktig å gi familien støtte og avlastning.

Øk barnets livskvalitet
Barn som har problemer med språkutvikling, øye hånd-koordinasjon, syn eller hørsel, er bevegelseshemmet eller har andre handikap, kan få det bedre gjennom lek. Leken gir dem positive erfaringer og dermed grunnlag for bedre utvikling.

Tilpass leken
 “Spesielle behov”-kategorien er så mangfoldig at det ikke er lett å si noe allmenngyldig om den, men her er noen generelle ideer til hvordan du kan berike ditt barns liv gjennom lek:
• Sørg for å tilpasse lekens varighet og intensitet til ditt barns behov slik at det ikke kjeder seg eller blir trett.
• Lag et lekemiljø som er avslappende og behagelig for barnet ditt.
• Belysningen bør være slik at den hjelper barnet å ha riktig fokus.
• Prøv å unngå for mange forstyrrelser når barnet leker.

Bruk hjelpemidler
Hvis barnet er fysisk handikappet, kan du for eksempel gi det ekstra store fargestifter eller blyanter. Hvis barnet ser dårlig, kan du lese bøker som har illustrasjoner med forskjellige overflatestrukturer eller sprett-opp-illustrasjoner. Barn med handikap lærer – som andre barn – å leke ved å se på, leke med og/eller bli veiledet av andre.

Besøk lekoteket
Et lekotek er en utlånssentral for leker, bøker og lignende for barn med spesielle behov. Her kan du få hjelp til å velge leker som nstimulerer språk, sosialt samspill, motorikk og så videre. Lekotek kan finnes hos Pedagogisk psykologisk tjeneste og på spesialpedagogiske kompetansesentre.

 

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Henning Rye

 

 

 

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelLek med tvillinger
Neste artikkelSlik er toåringen
DEL