Noe stort er i ferd med å skje. Barnet er snart klar for å begynne på skolen. Nå blir faktabøker mer interessante og tiden er kommet for å lese lengre historier med flere kapitler og særegne rollefigurer.

Sist oppdatert: 3. januar 2011

All utforskingen barnet har gjort har fått det til å bli en trygg og veltilpasset eventyrer. Barnet begynner å snakke mer sammenhengende og med større modenhet, det har et større ordforråd og vil gjerne delta i voksensamtaler. Barnet behersker avanserte mentale oppgaver som å gjengi ting som nettopp har skjedd, gjøre sammenligninger, forstå en rekke-følge – hva som skjer først, etterpå og til slutt.

 

Lesetips

Typer bøker
• Magnetbøker med enkel tall- og bokstavlære
• Enkle lesebøker
• Klokkebøker med bevegelige visere
• Bøker med mer tekst, gjerne med flere kapitler som leses over lengre tidsrom
• Lydbøker å lytte til på egen hånd

Innhold
• Eventyrbøker
• Om klokken
• Om å begynne på skolen
• Aktivitetsbøker
• Enkel tall- og bokstavlære
• Fakta, for eksempel om kroppen
• Om sikkerhet
• Vitser og gåter

Mer konsentrert
Nå kan barnet sitte i ro og konsentrere seg i lengre perioder, lenge nok til å sitte stille gjennom en hel bok. Derfor er tiden inne for å lese historier med flere kapitler i og bokserier som handler om bestemte rollefigurer.

Faktabøker
Det vil fremdeles være aktuelt med bøker som inneholder spenning, humor og fantasi, men barnet blir nå også interessert i faktabøker. Natur og friluftsopplevelser er populære temaer for denne aldersgruppen.

Tidsbegrep
Når dere leser, kan barnet komme med antakelser basert på tegninger og/eller historien. Barnet begynner også å få begrep om tid. Det forstår forskjellen på rett og galt, og prøver i større grad å gjøre det som er rett. Kanskje vil det også huske titler på bøker og navnet på forfattere det liker.  

Se på bildene på forhånd
Prat om bildene i boken. Be barnet om å fortelle historien ved å se på bildene på hver side. Ved å gå gjennom bildene før du leser en fortelling, blir barnet kjent med hendelser som forekommer i boken. Mens barnet forklarer, kan du stille spørsmål som kan være relevante når dere begynner å lese sammen, for eksempel “Hva tror du skjer her?” eller “Hvorfor tror du hun leter akkurat der?”.

Det å bruke bildene som holdepunkter er en leseteknikk som barnet benytter
når det skal lære å lese. Det finnes forskning som antyder at ved å gå gjennom bildene på forhånd pirrer man barnets nysgjerrighet, og demper en eventuell motvilje mot å lese.

Øv på å lese og skrive eget navn
Barnet vil trolig lære å skrive navnet sitt i denne perioden. Alle barn er opptatt av navnet sitt. La barnet øve på å lese og skrive det. Prøv å finne bøker der en av personene har barnets navn, eller stav navnet med magnetiske bokstaver. Lag en “navnebok” som handler om den første bokstaven i barnets navn (det vil si A for Anne, men også for ape, appelsin, and, arm og så videre).

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Liv Engen, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Hva synes du om artikkelen?