Ikke bare barnet har utbytte av å bli lest for. Du lærer også mye når du leser for barnet ditt – både om barnets personlighet og om deg selv.

Sist oppdatert: 3. januar 2011

Hverdagen med familie og jobb kan være svært krevende til tider. Selv om det er vanskelig å prioritere fritidsaktiviteter i en allerede stram tidsplan, er det viktig, både for deg og for barnet, å sette av tid til høytlesing.

Pustehull i hverdagen
Ved å lese sammen blir dere nødt til å sette dere ned, ta det med ro og koble av. Når du leser høyt fra barnebøker, blir det naturlig å bruke en “fortellerstemme”, en mer avslappet og tilgjort (og kanskje hyggeligere?) stemme enn du vanligvis bruker i dagligtale. Hvis du synes det er vanskelig å finne roen, er sannsynligheten stor for at barnet føler det likedan. Trekk pusten rolig og sett gjerne på behagelig bakgrunnsmusikk som passer til boken dere leser. Begge har godt av en pust i bakken i løpet av dagen, og du vil oppleve at det kjennes godt å ta ting litt med ro.

Høytlesningstips

  1. Ta frem skuespilleren i deg
  2. Øv litt på forhånd
  3. Gi rollefigurene ulike stemmer
  4. Gestikuler og skjær grimaser
  5. La det være gøy!

Finn historiefortelleren fram
For å kunne bli en god historieforteller må du legge alle hemninger til side og våge å tulle og tøyse. Den beste måten å lese på er å bruke forskjellige stemmer for hver rollefigur, dramatisere fortellingene og oppfordre barnet til deltakelse. Det er frigjørende å le av seg selv, og det smitter! Som lønn for innsatsen får du gleden av å få barnet til å le og til å bruke fantasien. Det stimulerer også barnets nysgjerrighet.

Barnets følelser
Hva er det barnet ditt tenker på, drømmer om og er mest redd for? Hva er barnets favorittbok, og hvorfor er det akkurat den? Høytlesingen får barnet til å åpne seg på en ny måte. Ved å lytte til barnet eller se på reaksjonene, blir du kjent med barnets følelser, hvilke temaer det liker best, eller hvilke rollefigurer det identifiserer seg med. Gjennom bøkene kan dere utforske vanskelige temaer som kjærlighet og savn, eller ting dere ikke helt vet hvordan dere skal ta opp.

Barnets tenkemåte
Hvordan resonnerer barnet? Hvilke interesser har det? Svarene på disse og flere andre spørsmål finner du ved å lese høyt sammen med barnet. Du får også en forståelse for hvordan barnet utvikler språkferdigheter, fonologisk bevissthet og kunnskap om bokstaver. Du oppdager hva barnet har lært av å bli lest for, og vil sikkert bli overrasket over hvor mye det er!

Kosestund
Det å få sitte tett sammen med barnet sitt er en glede de fleste bare har på lånt tid. Ved å gjøre lesestundene regelmessige, blir det lettere å holde på denne nærheten i flere år fremover. På den ene siden gjør lesestunden at du får beholde den lille litt lenger. På den annen side er det nettopp her du vil oppdage og glede deg over at barnet stadig øker sin uavhengighet og utvikler egne ferdigheter, fra den første gangen barnet blar om, til den første gangen det lærer en barneregle utenat.

Gode minner
Men det viktigste du vil oppdage er at lesestunden er noe spesielt for barnet og for deg. Du kommer sikkert til å tenke tilbake på disse lesestundene i flere år fremover. Når det er sagt, så er det ikke alltid enkelt å lese for små barn. Det kan være vanskelig å lese for et spedbarn fordi du ganske enkelt ikke får noe særlig respons, og når barnet begynner å bevege på seg, kan det være vanskelig å få det til å sitte i ro gjennom en hel bok. Det er mange måter man kan lese sammen på. Den eneste “riktige” måten å lese på, er den som føles riktig for både deg og barnet.

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Liv Engen, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Hva synes du om artikkelen?