Psykologene og familieterapeutene Bente Öberg og Gunnar Öberg sier dette om fordeler og ulemper med ulike måter å bo på.

Sist oppdatert: 9. januar 2012

Fordeler med aleneomsorg for barnet:
– Barnet har et fast base.
– Den faste basen er trygghetsskapende og forenkler vennskapsrelasjoner og et stabilt sosialt liv.
– Det er enklere for barna å forholde seg til ett sett med normer og regler.
– Dersom foreldrene har en dårlig relasjon kan det føles enklere for barnet å hovedsakelig bo hos den ene.

Ulemper med aleneomsorg for barnet
– Barnet treffer ofte den fraværende forelderen for lite. Deres lengsel og savn, kombinert med at de synes synd på den forelderen, kan skape skyldfølelse.
– Fravær av hverdagssamværet med den fraværende forelderen kan skape fremmedfølelse.
-En del barn mister helt kontakten med den fraværende forelderen, som ofte er pappa, og blir i praksis farløse. Dette er spesielt vanskelig for gutter, som trenger mannlige forbilder for sin utvikling.
– Små barn kan kjenne seg forlatt dersom det går lang tid mellom besøk hos den fraværende forelderen.

Fordeler med del omsorg/vekselvist bosted for barnet
– Barnet får beholde hverdagslivet med begge foreldrene, og blir dermed ikke fremmede for hverandre.
– Barnet kjenner at det er rettferdig: ingen av foreldrene favoriseres.
– Barnet slipper dårlig samvittighet og behøver ikke lengte etter den fraværende forelderen.
– Barnet får oppleve at det er elsket og nødvendig for begge foreldrene, noe som styrker selvfølelsen.
– Gutter beholder faren som rollemodell.
– For små barn som skifter ofte mellom å bo hos hver av foreldrene, kan det oppleves som at de fortsatt bor med begge to.
– Barna kan kjenne at de medvirker til at foreldrene kan treffes og ha et nært og godt samarbeid.
– Det er ingen risiko for at kontakten med noen av foreldrene opphører i tenårene.
– Det kan føles godt å få en pause fra den ene forelderen (spesielt for tenåringene).
– Skilsmissen oppleves ikke som et knusende tap, siden barna ikke har mistet noen de elsker og som er en livsviktige personer i sitt daglige liv.

Ulemper med delt omsorg for barnet
– Rent praktisk er det rotete, barnet kan bli irritert over at ting er på feil sted.
– Det kan føles vanskelig å bryte opp fra det ene hjemmet og forflytte seg til det andre. Barnet kan lengte etter et fast sted.
– Dersom barnet ikke har begge hjemmene sine nær hverandre, kan det bli vanskelig med vennskapsforhold.
– Det kan ta lenger tid å venne seg til dette pendlingssystemet, fordi det kreves større tilpasningsevner enn ved eneomsorg.
– Dersom foreldrene er uenige er det vanskeligere å bo hos begge, lojalitetskonflikten blir mer smertefull.

Kilde: «Skiljas men inte från barnen» av Bente Öberg og Gunnar Öberg.

Hva synes du om artikkelen?